2010. augusztus 10., kedd

Végre egy darab Titusz, ha régi is


Előkerült egy kis kék füzet, amelybe egy '80 as évek-beli balatoni nyaraláskor, vagy tán épp vitorlástanfolyam szüneteiben? - buzgón körmöltem a nándorfejérvári diadal elképzelt eseményeit. Hogy ez a Titusz-könyvbe majd belekerül-e, vagy marad lappangó háttér-adaléknak, azt majd kiforogja az idő...


Kevénél

1456. július 3-án napszálltakor sebes és fárasztó menetelés után tábort ütött Hunyadi János országos főkapitány serege a Duna bal partján Kevénél, Szendrő és Galambóc között.
Tíz-tizenkét komor, sok hadat járt vitéz üldögél a lassan kihamvadó tábortűz körül. Hátukon, mellükön ákom-bákom férfiöltésekkel fölvarrt fehér posztókeresztek. Odébb, a vízhez közelebb egy kis emelkedő, a többieknek háttal, magában gubbaszt egy testesebb, már nem fiatal vitéz. Lecsatolt kardja keresztben a térdén. De kereszt nincsen az ő hátán, csak félelmes jelek előtte az égen: a törökök fényes holdja meg az Ántikrisztus csóvás csillaga. Jelképei ennek a sanyarú, pestises és viszályos évnek.
Az egyik vitéz föláll a tűz mellől, s az egyedül ülő, csillagnéző bajtársukhoz ballag egy még félig telt borostömlővel.
- Oszmán vagy te, Titusz vitéz vagy rác eretnek? … Mért nem varrtad föl a kereszt jelét?... És mit olvasol a csillagokból?... Hoztam egy kis bort, igyál.
- Sokat kérdezel egyszerre. Kérdezz egyet. Vagy egyet se. Csillagnéző, csendes este van. … Meleg és possadt a borotok.
-Ej, kifáraszt bennünket a főkapitány. Mért hozott ilyen messzire, Belgrád alá? Hisz már Szendrőt is odahagyta a török. Kapisztrán testvér meg, ahogy mondják, messze fönn, Péterváradnál gyűjti a maga kereszteseit.
-Testvér? Nekem nem testvér az, aki erővel keresztel, huszitát, zsidót éget, és pénzért árulja a bűnbocsánatot!
Hallgat a két vitéz. Az égen ragyog az újhold és kékes csóvát húzva maga után, sebesen, mint éjszakai ágyúzáskor a kilőtt kőgolyó, sisteregve halad az üstökös.*
- No, egy kis bort még, hogy lehűlj, Titusz hadnagy! Hisz láttam én, magad is vettél ötforintos levelet.
- Vett János úr is. Vettél te is. Ki nem vett?... Nem azért a nyomorult, mihaszna papírért, amiből – hallom – az obszerváns testvérek néhány százat is sajtolnak egy óra alatt, - lusták már kézzel írni? - … nem azért. Hadi költségre kell az, ámbár az fizessen hadi költséget, aki harcolni rest, vagy spekulál. Hol maradnak, mondd meg, az erdélyi urak? A Vág-mentiek? Azokat is a brúderod mardosta el mitőlünk, a Kapisztránó. Hogy Husz ellen annyit prédikált…
- El ne törd mérgedben azt a kardot, testvér. Szükséged lehet még rá Belgrád alatt!
- Belgrád alatt!! Belgrád alatt kasza és csákány lesz a fegyver. A négy öl hosszú ágyúk ellen, fiú! …Kapisztránó meg harangokat öntet, hogy a törököt meg az Ántikrisztus csóvás csillagát az égről leharangoztassa.
- Hevít a bor! No igyál még, oszt csillapodjál… Annyi a széthúzás, a gonosz beszéd a táborban. S így beszélsz te is? Bölcsebbnek véltelek, Titusz.
- Na jól van. Ha bölcset nem tudok, hát semmit sem beszélek. Hallgassunk. Nézzük, hogy rágja meg a Csóvás a törökök holdját, ami most kezd éppen dagadni.
Hallgatnak. A csóvás csillag sisteregve karcolja az eget. A mélyen szálló, büszke félhold fénye vékony hidat von a lassan hömpölygő Dunán.
-----------------------
* Egyes régi források szerint 1456 nyarán a manapság Halley-üstökösnek nevezett Csóvás-csillag megjelenése nagy riadalmat okozott mind a török, mind a keresztesek és Hunyadi táborában.

--
---
Egy kedves olvasóm, aki a helyszínen lakik, ezt írta még:


„Érdemes egy dunai sétahajón megközelíteni Szendrő azaz Smederevo ma is álló várfalait - nyaranként a turisták kedvééért a várban kosztümös lovas vitézi játékokat színlelnek.
Galambóc azaz Golubac várromja pedig magasan a Duna fölé elemelkedik közvetlenül a Kazán szoros azaz Djerdap bejárata előtt. Mindkettő látványa szép élmény, ráadásul megelőzi őket még Újlak (Ilok) és Pétervárad vára, de a Tisza torkolaténál A Titeli fennsíkról, majd a Duna másik oldalán, a torkolattal szembeni Slankamen (Zalánkemén) dombjairól szép látványt nyújt a kanyargós Tisza a Bega-torkolattal, és a vizüket befogadó Duna.”

---
Köszönöm szépen!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése